خطا در بارگزاری ویدئو ...
تنفر داشتن
201,000 بازدید
فهمیدن این‌که یک نفر از شما عمیقاً متنفر است، بدون آنکه شما کاری کرده باشید که باعث این تنفر شده باشد، می‌تواند یکی از هشداردهنده‌ترین شرایط باشد که ممکن است با آن مواجه ‌شویم؛ به دلیل، گسترش تکنولوژي، احتمال روی‌دادن این احساسات، بسیار بیشتر از گذشته است.
بیشتر...
تگ ها:

نظر دهید

لطفا موارد خواسته شده را وارد کنید