راه‌حل تند حرف زدن چیست؟

خطا در بارگزاری ویدئو ...
201,000 بازدید
ابتدا تند حرف زدن را معنا کنیم در تند حرف زدن ارتباط معنادار میان کلمات حفظ می شود و مفاهیم به درستی ادا می شود به این معنا که وقتی شخص در حالت او وقتی شخص در حال تند صحبت کردن هست متوجه می شویم که ارتباط منطقی بین کلمات و اجزای جمله برقرار است اما تعداد کلمات در واحد زمان ادا می شود بیش از انتظار ماست
بیشتر...
تگ ها:

کاربر 6

عالی

کاربر 6

مفیده

نظر دهید

لطفا موارد خواسته شده را وارد کنید